Arvonmääritys

Arvonmääritystä tarvitaan usein yrityskaupoissa tai esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa. Arvonmääritystä tarvitaan harkittaessa yrityksen myyntiä tai ostoa. Tämän lisäksi arvonmäärityksellä voi olla merkitystä yritysjärjestelyjen toteutuksessa. Arvonmäärityksiä voidaan tehdä eri tavoilla, riippuen esimerkiksi arvonmäärityksen halutuista tavoitteista sekä yrityksen toimintaympäristöstä.

Käytämme arvonmäärityksissämme yleisesti hyväksyttyjä arvonmääritysmenetelmiä. Kokeneet asiantuntijamme valitsevat laskentamenetelmän aina tapauskohtaisesti niin, että sen katsotaan kuvaavan yrityksen arvoa mahdollisimman hyvin. 

Erityispalveluiden yhteyshenkilö Nexiassa on KHT Christer Antson