Yritysverotus

Yrityksen ja sen omistajan verotuksen yhteensovittaminen ja kokonaisuuden optimointi vaatii osaamista ja näkemystä. On myös tärkeää huomioida jokainen tapaus yksittäisesti verotuksen kannalta optimaalisella tavalla.

Avustamme asiakkaitamme esimerkiksi verotarkastuksissa, laadimme ennakkoratkaisuhakemuksia sekä tappioiden poikkeuslupahakemuksia. Lisäksi avustamme verohallinnon lähettämien selvityspyyntöjen vastaamisessa.

Yrityksen ja osakkaan verotuksen optimointi

Pienissä yrityksissä omistajan ja yrityksen näkökulma on yhteinen. Yrityksen tulot ovat käytännössä myös omistajan tuloja. Yrittäjän toivomuksena kuitenkin usein on, että tulot verotettaisiin vain kertaalleen ja mahdollisimman matalalla verokannalla. Tavoitteena verotuksen optimoinnissa on kokonaisverorasituksen minimointi. Tätä voidaan suunnitella lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Asiantuntijamme laativat osakkaalle ja yritykselle verotuksen kannalta edullisimmat ratkaisut. Laatimiemme laskelmien avulla voidaan kartoittaa eri vaihtoehtojen tuottamat taloudelliset hyödyt.

Veropalveluiden yhteyshenkilö Nexiassa on veroasiantuntija Kare Kotiranta