Arvonlisäverotus

Arvonlisäverotukseen liittyy monia asioita, jotka voivat olla haastavia yrityksen toiminnassa. Arvonlisäverotukseen liittyvien oikeiden toimintatapojen tunteminen on yrityksen liiketoiminnan kannalta välttämätöntä. Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitamme arvonlisäveron käsittelyn haasteelliset seikat ja solmukohdat juuri asiakkaan omassa liiketoiminnassa. Autamme löytämään oikeat menettelytavat ja näin varmistamme asiakkaalle turvallisen toimintatavan jatkossa.

Kohdennetut kirjanpidon tarkastukset

Suoritamme arvonlisäveroon liittyviä, kohdennettuja kirjanpidon tarkastuksia. Tällöin kartoitamme asiakkaan liiketoimintaa ja arvonlisäveron käsittelyä kirjanpidossa. Näin voidaan varmistua kirjanpidon oikeellisuudesta arvonlisäveron osalta. Erityisen hyödyllisiä tällaiset tarkastukset ovat toimialoilla, joilla arvonlisäveron käsittely on poikkeuksellista. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakennusala, jolla on käytössä käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Myös kansainvälisesti toimivien yritysten arvonlisäverotus nostattaa usein kysymyksiä.

Veropalveluiden yhteyshenkilö Nexiassa on veroasiantuntija Kare Kotiranta