Veropalvelut

Verotus on merkittävä osa yrityksen taloutta ja toimintaa. Verotus on nykyaikana ajankohtaista ja tärkeää. Verotus on myös alati muuttuvaa. Tämän takia yrityksellä on hyvä olla asiantuntija, joka osaa neuvoa yritystä optimaalisesti verotuksellisissa asioissa. Huolellisen suunnittelun avulla voidaan ennakoida ja välttää myös mahdolliset veroriskit.

Osallistumme yrityksen ja sen omistajien verotukselliseen suunnitteluun. Verotuksen asiantuntemus on tärkeää sekä yrityksen päivittäisessä liiketoiminnassa että yrityksen toiminnan käännekohdissa. Verotuksellisia asioita on hyvä miettiä ennakoivasti, hyvissä ajoin esimerkiksi yrityksen muutostilanteessa.

Tarjoamamme veropalvelut on eritelty luokittain vasemmalla. Sieltä löydät lisää tietoa ja esimerkkejä tarjoamistamme veropalveluista. Kaikki toimeksiannot suoritetaan kuitenkin aina joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Veropalveluiden yhteyshenkilö Nexiassa on veroasiantuntija Kare Kotiranta