Tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut

Tilintarkastus suoritetaan yrityksessä vuosittain. Sen keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että yrityksen tekemä tilinpäätös ja itsestään antama taloudellinen informaatio antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnasta. Tilintarkastuksessa tarkastamme myös yrityksen hallintoa, arvioimme yritystoimintaan liittyviä riskejä sekä yrityksen sisäistä valvontaa.

Nexian vahvuutena on auktorisoitujen tilintarkastajien konkreettinen osallistuminen tilintarkastustyöhön. Asiantuntevat tilintarkastajamme osallistuvat itse suurilta osin tilintarkastusprosessiin, jolloin voidaan varmistua asiantuntevasta ja pätevästä työstä. Tutustumme myös asiakkaan liiketoimintaan aina tapauskohtaisesti ja pyrimme tuntemaan asiakkaan toiminnan aidosti. Näin pystymme tuomaan lisäarvoa myös asiakkaalle. Tämän lisäksi kuulumme kansainväliseen Nexia International –ketjuun, jonka sisäisen laadunvalvonnan avulla varmistutaan jatkuvasti tilintarkastustoimenpiteiden hyvästä laadusta.

Palvelemme mielellämme kaikkia yrityksiä ja otamme vastaan tällä hetkellä myös uusia asiakkaita. Asiakkainamme on yrityksiä pienistä suuriin.  Asiakkainamme meillä on myös yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä ja yhdistyksiä.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä! 

Tilintarkastuspalveluiden yhteyshenkilö Nexiassa on KHT Jukka Havaste